Studentinnovasjon

Studentinnovasjon

Fremtidens samfunn vil bli definert av dagens studenter. Hvis man ønsker endring må man brette opp ermene – det er opp til oss!

Ikke la skole stå i veien for utdanningen din!

Her lanseres det snart

Oversikt over norske studentgründere

Det finnes gründere fra alle fagmiljø og med et utall forskjellige ideer. Finn noen som kan inspirere deg til å ta det første steget!

Norges første digitale inkubator for akademia

Mange studenter mangler et profesjonelt nettverk og noen som kan åpne dører for de. Vi ska gjøre det lettere å komme i kontakt med de riktige personene – uansett by og bransje. 

Ressurser og maler for gründere

Alt for mange gründere prøver å finne opp hjulet på nytt. Noen ganger det greit å bare bruke det som funker.

Innovasjon, entreprenørskap og den tapt mulighet.

De fleste bruker ordene ‘innovasjon’ og ‘entreprenørskap’ om hverandre – det er en tapt mulighet.
Mange synes det å definere innovasjon (det finnes over 60 forskjellige definisjoner). Her bruker vi innovasjon i konteksten av å løse problemer eller det å forbedre noe.

Entreprenørskap er lettere, men fremdeles vanskelig. Entreprenørskap er utforme, lansere, samt drive et selskap. Du kan løse et problem eller forbedre noe (innovasjon) uten å skape selskap (entreprenørskap), og du kan drive selskap uten å løse et problem eller forbedre noe.

De fleste selskap som startes løser faktisk ikke et problem, eller forbedrer ikke ting nok, og derfor går nesten 80% i oppløsning.
Siden sannsynligheten for å lykkes med selskapet går betraktelig opp hvis man løser et stort problem, eller kommer med en vesentlig forbedring, så brukes de ofte om hverandre.

Vi har tre mål med det vi gjør

1. Demokratisere tilgangen til entreprenørskap

De fleste studenter har ikke tilgang på fag innen entreprenørskap. Det gjør at mange ikke har kunnskapen til å starte eget selskap. 

Det må være enkelt å satse på egen idé og lett å få støtte. Terskelen for å prøve må være så lav som mulig og så må risikoen reduseres så godt som mulig. 

2. Kulturendring

De fleste overvurderer verdien av ideer og undervurderer verdien av gjennomføringsevne. Noen ganger må man bare komme i gang.

Som student har du et av de beste støttesystemene bak deg – støtte fra lånekassen, god tilgang på kunnskap og ekspertise, mange likesinnede i nærheten. Studietiden et av de beste tidspunktene å bli gründer.

3. Spre kunnskap og beste praksiser

Utfordringen med å være studentgründer er at man har mindre profesjonelt nettverk, mindre erfaring, og mindre finansielle ressurser. 

Det fører til at mange må «finne opp hjulet på nytt» og er mindre effektiv enn mer erfarne. Ved å dele beste praksis og verktøy vil man kunne øke hastigheten. 

Hold deg oppdatert på Studentinnovasjon i Norge!

I samarbeid med